Disclaimer

LOGwear, http://www.logwear.eu, (hierna: “website”) is een project van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek – Fontys Hogescholen (hierna: “Fontys”) en andere partners. De op de website opgenomen materialen zijn ontwikkeld door de LOGwear projectpartners.

De gegevens op de website zijn bedoeld om algemene informatie te geven over LOGwear. Fontys spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden, maar geeft geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid van de website. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Fontys.

Het bezoek aan de website is voor uw eigen rekening en risico. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Fontys sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Fontys. Voor op de website opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar materialen op andere websites of diensten van derden aanvaardt Fontys geen aansprakelijkheid.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie opleveren en de bezoeker/gebruiker van de website draagt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid en vrijwaart Fontys voor claims die door derden worden ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina en eventuele inbreuk op een wettelijke regeling ofwel de rechten van derden.

Fontys respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden onder geen beding aan derden beschikbaar gesteld of verkocht. Gegevens van een eventueel account van een gebruiker worden bewaard op een beveiligde server. Fontys verwerkt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fontys maakt alleen gebruik van functionele cookies om de website beter te laten functioneren.