Het project

Aanleiding van het project

De ontwikkeling van nieuwe technologie staat niet stil en biedt enorme kansen voor bedrijven om hun doelen na te kunnen streven. Jammer genoeg gaat de introductie van nieuwe technologieën vaak gepaard met een grote kosten en veel tijd. Middelgrote en kleine bedrijven (MKB) beschikken meestal niet over de vereiste budgetten en tijd om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken waardoor technische innovaties in het MKB vaak beperkt zijn. Een veelbelovende technologie die momenteel nog slechts zelden wordt ingezet in het MKB is de verzameling van draagbare elektronische apparaten (wearables). Wearable technology biedt nieuwe kansen om bedrijfsprocessen beter te ondersteunen en te optimaliseren, maar valt vaak buiten het bereik van het MKB. Veel bedrijven in logistieke hotspots zoals Mönchengladbach, Venlo en elders in de euregio rijn-maas-noord zijn continu op zoek naar efficiëntere inrichting van hun bedrijfsprocessen. Het vermogen van bedrijven voor procesinnovaties is voor de regio dus een overlevingsfactor.De ontwikkeling van nieuwe technologie staat niet stil en biedt enorme kansen voor bedrijven om hun doelen na te kunnen streven. Jammer genoeg gaat de introductie van nieuwe technologieën vaak gepaard met een grote kosten en veel tijd. Middelgrote en kleine bedrijven (MKB) beschikken meestal niet over de vereiste budgetten en tijd om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken waardoor technische innovaties in het MKB vaak beperkt zijn. Een veelbelovende technologie die momenteel nog slechts zelden wordt ingezet in het MKB is de verzameling van draagbare elektronische apparaten (wearables). Wearable technology biedt nieuwe kansen om bedrijfsprocessen beter te ondersteunen en te optimaliseren, maar valt vaak buiten het bereik van het MKB. Veel bedrijven in logistieke hotspots zoals Mönchengladbach, Venlo en elders in de euregio rijn-maas-noord zijn continu op zoek naar efficiëntere inrichting van hun bedrijfsprocessen. Het vermogen van bedrijven voor procesinnovaties is voor de regio dus een overlevingsfactor.

Doelen

Het algemeen doel van LOGwear is de toename van grensoverschrijdende innovatie in de euregio rijn-maas-noord en de toename van product- en procesinnovaties in de logistieke sector van de euregio. Meer concreet tracht LOGwear kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) te ondersteunen bij het gebruik van nieuwe technologieën, en in het bijzonder wearables, in logistieke procesinnovaties. Projectactiviteiten zijn verdeeld over drie werkpakketten. Er zal een knowledge base ontwikkeld worden die ondernemingen moet ondersteunen bij de selectie van wearables in procesinnovaties. Verder wordt er een referentie-architectuur ontworpen die de implementatie van oplossingen met wearables moet vereenvoudigen. Ten slotte, worden de knowledge base en referentie-architectuur gevalideerd en verder verfijnd in twee proefprojecten met bedrijven uit de regio. De inzet van Wearables biedt bovendien de mogelijkheid, om door toepassing van multi-linguaal software, taalbarrières te verlagen en zo ook personeel grensoverschrijdend in te zetten.Het algemeen doel van LOGwear is de toename van grensoverschrijdende innovatie in de euregio rijn-maas-noord en de toename van product- en procesinnovaties in de logistieke sector van de euregio. Meer concreet tracht LOGwear kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) te ondersteunen bij het gebruik van nieuwe technologieën, en in het bijzonder wearables, in logistieke procesinnovaties. Projectactiviteiten zijn verdeeld over drie werkpakketten. Er zal een knowledge base ontwikkeld worden die ondernemingen moet ondersteunen bij de selectie van wearables in procesinnovaties. Verder wordt er een referentie-architectuur ontworpen die de implementatie van oplossingen met wearables moet vereenvoudigen. Ten slotte, worden de knowledge base en referentie-architectuur gevalideerd en verder verfijnd in twee proefprojecten met bedrijven uit de regio. De inzet van Wearables biedt bovendien de mogelijkheid, om door toepassing van multi-linguaal software, taalbarrières te verlagen en zo ook personeel grensoverschrijdend in te zetten.

Aanpak

1.

Knowledge-Base

Werkpakket 1

De doelstelling van WP1 is de realisatie van een knowledge base (beslissingsmatrix) die MKB-bedrijven dient te ondersteunen bij de selectie van wearables. De knowledge base is gebaseerd op veel voorkomende logistieke processen in de wereld van warehouses en productie, en combineert de functionaliteiten van wearables in een multidimensionale beslissingsmatrix.

2.

Referentiearchitectuur

Werkpakket 2

Er zal een technische referentie-architectuur voor de toepassing van wearables in processen in warehousing en productie worden ontwikkeld. Een referentiearchitectuur beschrijft de verschillende componenten (bijv. smartphone, smart glass, ERP-systeem, enz.) van een informatiesysteem en

3.

Validatie

Werkpakket 3

Aan de hand van twee proefprojecten worden de resultaten van werkpakket 1 (knowledge base) en 2 (referentie-architectuur) gevalideeerd en verder verfijnd.