Update Knowledge-Base: Eerste versie in zomer online

Binnen werkpakket 1 zijn de laatste maanden grote stappen gezet:

  • Speerpunt hierbij was het verzamelen van data over zowel wearables als processen, analyse van deze data en het creëren van een datastructuur om beide aan elkaar te verbinden.:
  • GUI (Graphical User Interface) van de Knowledge-Base biedt twee mogelijkheden om resultaten te verkrijgen:
  • Een eerste testversie van de Knowledge-Base werd al gepresenteerd en getest tijdens de workshop in februari. Wij werken hier verder aan, om het nog gebruiksvriendelijker te maken en om het inhoudelijk verder aan te vullen. Versie 01, die door gebruikers getest kan worden is gepland voor zomer 2018.